PIMP MY RIDE HONDA CIVIC

JAVA CAR DESIGN MTV ポーランドテレビでPimp my ride 車改造大作戦」のポーランドバージョンを作成。

2司会者 ヴァルデマル・カスタ(Waldemar Kasta

HONDA CIVIC